Gratis verzending in de BeNeLux
Voor 15:00 besteld, dezelfde werkdag verzonden
Gratis retourneren
stillshw20_2

Corporate Social Responsibility

De geschiedenis en MVO

Loon op Zand

VanLier is ontstaan in 1815 in de gemeente Loon op Zand in Brabant (Nederland). De oorspronkelijke fabriek uit 1900 is nog steeds in dezelfde plaats gevestigd. Eind vorige eeuw was een volledige modernisering en renovatie nodig om te kunnen voldoen aan zowel de moderne technologische behoeften als aan de milieuvoorschriften van de Europese Unie.

Het huurcontract van het pand, waarin de fabriek in Loon op Zand was gevestigd, naderde het einde van zijn termijn in 2005. En VanLier’s nieuwe eigenaar, Geert van Spaendonck, moest samen met het VanLier’s managementteam op zoek naar een duurzamere oplossing voor de toekomst. Die zowel qua ruimte als milieutechnisch beter afgestemd waren op de behoeften van de onderneming en haar medewerkers.

Het bedrijf moest zowel economisch als logistiek veel efficiënter worden om de sterke concurrentie te overleven, welke werd veroorzaakt door de toestroom van goedkopere producten. Wat een gevolg was van de veranderingen binnen de EEG-importverordeningen in de jaren 60. Maar ook de combinatie van een dalende interesse binnen de arbeidsmarkt voor productiewerk en de afnemende beschikbaarheid van arbeidskrachten die nodig waren binnen de sector.


Verhuizing naar Sprang Capelle - moderne en milieuvriendelijke locatie

Na veel beraad en overleg met alle betrokken partijen verhuisde VanLier in 2005 naar een kleinere, duurzamere en milieutechnisch verantwoorde gemoderniseerde fabriek in Sprang Capelle, in een gebouw dat werd gedeeld met een ander Nederlands schoenenmerk. De fabriek was modern en technologisch up-to-date met efficiënte, energievriendelijke luchtcirculatiesystemen, die voor de medewerkers van essentieel belang waren. De fabriek stond nog steeds in de regio, maar was beter afgestemd op de behoeften van VanLier en haar werknemers en beter voor het milieu.


Maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de werknemers

Elke verhuizing en verandering vond plaats na overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden en hun volledige achterban, met eerlijke afkoopregelingen en overplaatsingsmogelijkheden. Sommige werknemers kwamen in aanmerking voor pensioen en anderen kregen een nieuwe baan. Na een sociaal akkoord vloeide de helft van de werknemers af volgens een eerlijk en verantwoord sociaal plan dat was overeengekomen tussen VanLier en de werknemers. In de eerste fase gingen 15 medewerkers uit Loon op Zand aan de slag in het nieuwe hoofdkantoor in Breda en 20 medewerkers zette de moderne fabriek in Sprang Capelle op. Door de verdere economische neergang in de eerste jaren van de 21e eeuw, in combinatie met toenemende prijsconcurrentie in de markt, zagen vele merken zich gedwongen hun deuren te sluiten of de productie naar het buitenland te verplaatsen. Door deze belangrijke verschuiving in het economisch landschap, en veel bedrijven de productie naar lagelonenlanden verplaatsten, werd de inkoop van grondstoffen, machines en knowhow moeilijker. Doordat de bedrijven de productie naar het buitenland overbrachten, gingen leveranciers van machines en grondstoffen (zoals garens, leesten, enz.) ofwel failliet of verhuisden eveneens naar het buitenland. Waardoor het logistiek gezien moeilijk werd om benodigdheden in Nederland te kopen. Door deze ontwikkelingen en een verschuiving binnen de arbeidsmarkt, waardoor steeds meer werknemers banen met betere arbeidsvoorwaarden in de hogere loonschalen kregen, werd het voor VanLier steeds moeilijker om vakmensen te vinden die in de fabriek wilde komen werken. Al deze factoren maakte het voor VanLier lastiger efficiënt te produceren en topkwaliteit schoenen van de beste materialen te maken tegen een voor de consument verantwoorde en eerlijke prijs. De omzet van VanLier groeide als gevolg van een succesvolle ondernemingsstrategie voor het ontwerpen en verkopen van fashion-schoenen van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. En door het openen van VanLier-winkels in de grote steden in Nederland en de snelle stijging in verkopen via internet. Maar ook door de loyaliteit en ondersteuning van het uitgebreide dealernetwerk. Vervolgens zette VanLier haar eerste stap om de productie uit te breiden naar een partnerfabriek in Polen, wat later tevens werd gevolgd door een samenwerking met partnerfabrieken in Portugal. Hoewel VanLier het sluiten van de productie in Nederland zo lang mogelijk van zich afhield, werd als gevolg van de vele eerder genoemde economische en sociale problemen en de geringere beschikbaarheid van mensen en middelen, na drie jaar productie in Sprang Capelle, besloten om de productie in Nederland in 2008 helemaal te stoppen. Dit werd, wederom, gerealiseerd met instemming van de ondernemingsraad en de vakbonden middels een sociaal plan. Nogmaals werden sommige werknemers omgeschoold en kwamen op het hoofdkantoor in Breda. Anderen gingen ofwel met pensioen of vonden na omscholing een andere baan. Een aantal medewerkers op het hoofdkantoor in Breda werken al meer dan 40 jaar voor VanLier en sommigen van hen krijgen de mogelijkheid om na hun pensioen in deeltijd bij het bedrijf te blijven werken. VanLier beschouwt de kennis en ervaring van deze mensen als zeer waardevol en is van mening, omdat ze zoveel jaren loyaal aan het bedrijf zijn gebleven, dat dit deel uitmaakt van haar verantwoordelijkheid om ook na de pensionering te blijven zorgen voor de medewerkers. Er zijn negen medewerkers uit de 'Loon op Zand '-periode, die ofwel parttime of fulltime op het hoofdkantoor in Breda werken en zijn inmiddels, variërend van 20 tot 40 jaar trouw aan het bedrijf! De afdelingen Design, Marketing en Sales, Finance, Supply Chain Management, Logistics en Administration blijven gevestigd in Breda, in Nederland.


Overzeese productie en uitbreiding

Toen de verkoop van VanLier-schoenen snel begon te groeien, en als aanvulling op de Europese productielocaties, ging VanLier een samenwerkingsverband aan met een Duits/Indisch familiebedrijf in India. Door de snelle ontwikkeling van de technologische knowhow en modern ge-audit fabrieken, waarin productie mogelijk is van topkwaliteit schoenen voor fashion brands in het Verre Oosten, ging VanLier in 2008 ook samenwerken met fabrieken in China en Bangladesh. Deze fabrieken zijn beide eigendom van dezelfde Taiwanese eigenaar en werken ook voor andere exclusieve merken. Ze worden streng gecontroleerd op alle niveaus van de Social Compliance-gedragscode van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), alsmede op gezondheids- en veiligheidsaspecten.VanLier gelooft in het opbouwen van een lange termijn werkrelatie met goede, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige, gecontroleerde leveranciers, die zeer frequent en direct contact onderhouden met de managementteams en elk seizoen worden bezocht en geïnspecteerd.


Het heden en MVO

Uitbreiding van productiefaciliteiten in de mondiale arena brengt een verantwoordelijkheid met zich mee ten opzichte van de mannen en vrouwen die betrokken zijn bij de productie in die landen, om ervoor te zorgen dat hun arbeidsomstandigheden voldoen aan de vier principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

 • Vrijheid van vakvereniging en de daadwerkelijke erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen.
 • Uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid.
 • Daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid.
 • Afschaffing van discriminatie in arbeid en beroep.

Als garantie op een wereldwijde eerlijke behandeling van werknemers, die bijdragen aan de productie van VanLier-schoenen, en voor het indien nodig verbeteren van hun werkomstandigheden, nam het management van VanLier de beslissing om toe te treden tot de Amfori-BSCI. De elf punten in de gedragscode voor de Kledingindustrie van BSCI omvat de vier ILO-principes. VanLier verwacht dat al haar productiepartners voldoen aan de normen van deze gedragscode.


Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)


Het Business Compliance Initiative (BSCI) is een internationale organisatie met 14 vertegenwoordigers over de continenten. Het werd opgericht in 2010 en brengt momenteel meer dan 2000 retailers, importeurs, merken en verenigingen samen om organisaties in staat te stellen de menselijke welvaart te vergroten, verantwoord gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en wereldwijd open handel te stimuleren. Haar visie is om te werken aan een wereld waarin alle handel sociale, ecologische en economische voordelen biedt voor iedereen. 


De Amfori BSCI-gedragscode is gebaseerd op 11 principes

 1. Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
 2. Geen discriminatie
 3. Eerlijke vergoeding
 4. Fatsoenlijke werktijden
 5. Gezondheid en dienstverlening op het werk
 6. Geen kinderarbeid
 7. Speciale bescherming voor jonge werknemers
 8. Geen onzekere werkgelegenheid
 9. Geen gebonden arbeid
 10. Protection van milieu
 11. Ethisch zakelijk gedrag

Amfori BSCI doet dit door instrumenten en ondersteuning te bieden aan de bedrijven die lid worden, binnen de waarden van Amfori BSCI om te zorgen voor goede werkomstandigheden, die essentieel zijn voor een duurzame, betrouwbare en kostenefficiënte toeleveringsketen.

Zij helpen daarbij:


1. 1. Monitor - het bieden van informatieplatforms voor de toeleveringsketen en milieuprestaties en een platform voor informatie over duurzaamheid met het dashboard van het ledenbestand

2. 2. Empowerment - het aanbieden van academietrainingen en -workshops voor zowel management als werknemers.

3. 3. Betrokkenheid - bevordering van open en duurzame handel op nationaal, regionaal en mondiaal niveau, bevordering van samenwerking en uitwisseling van beste praktijken.

4. 4. Ondersteuning - verstrekking van advies, informatie en netwerkenVanLier streeft ernaar dat de fabrieken in de risicolanden worden gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie, die VanLier rechtstreeks informeert over eventuele overtredingen van de code, die binnen de productielijn plaatsvinden.


VanLier wil er in de toekomst samen met de andere merken, die in de fabriek produceren, voor zorgen dat eventuele MVO-overtredingen binnen de productielijn onder hun aandacht worden gebracht en samen met het managementteam van de leverancier worden onderzocht en dat de resultaten van de Social Compliance Audit Verification Verification Reports over de te ondernemen Corrective Actions (CAP) worden opgesteld, ondersteund en gecontroleerd.


Zorgen voor betrouwbare ketenpartners en het risico van grote MVO-overtredingen verminderen,

VanLier probeert ervoor te zorgen dat er wordt samengewerkt met gerenommeerde leveranciers die beschikken over moderne productiefaciliteiten, of ze nu binnen Europa of Azië gevestigd zijn. 


VanLier neemt bij het zoeken naar leveranciers en tijdens het productieproces een aantal stappen om ervoor te zorgen dat de juiste MVO-procedures gevolgd kunnen worden. 


VanLier kiest haar productiepartners vooral op basis van reputatie, kwaliteit, creativiteit bij de implementatie van de VanLier-ontwerpelementen, probleemoplossing en levertijden, waarbij de prijs een van de vele factoren is waarmee rekening wordt gehouden.  


Bij de start van de productie in een nieuwe fabriek komt het VanLier-team aan het begin van de relatie naar het bedrijf om een ooggetuige te krijgen van de fabriek en om een goed begrip op te bouwen met de leverancier, wat helpt bij het oplossen van problemen.


Door direct contact te hebben en langdurige relaties op te bouwen met haar toeleveringspartners gelooft VanLier dat zij effectiever en duurzamer kan werken aan de toekomst, wat voor beide partijen gunstig is.


VanLier produceert per seizoen ongeveer 75% van haar schoenen binnen de Europese Unie - 5 fabrieken in Portugal en ongeveer 25% in 3 moderne fabrieken in India. De fabrieken in India werken voornamelijk voor andere internationale merken en hebben een voor VanLier gereserveerde productiecapaciteit. 


De productieteams van VanLier komen normaal gesproken één keer per seizoen naar elke fabriek en vaker voor ondersteuning en probleemoplossing als er zich problemen voordoen. 


VanLier hanteert een tijdige productieplanning en realistische doorlooptijden om leveranciers in staat te stellen hun productielijnen adequaat te plannen en niet voor verrassingen te komen te staan die mogelijk kunnen leiden tot schendingen van MVO.


Zowel VanLier als de toeleverancier dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het proces soepel verloopt en om oplossingen te vinden voor mogelijke problemen.Leerlooierijen en looien

Het leer dat VanLier gebruikt, is afkomstig uit Argentinië, Italië, Portugal en Spanje en is een bijproduct van de vleesindustrie. VanLier kiest alleen de beste kwaliteit leer en vereist dat de huiden een correcte behandeling van de dieren aantonen. De leerlooierijen die leer leveren aan VanLier liggen in Portugal, Italië en Polen. Leerlooierijen zijn ofwel gecertificeerd door REACH (het systeem voor de registratie, evaluatie, vergunningverlening en beperking van chemische stoffen opgezet door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), of zijn lid van de Portugese, Poolse of Italiaanse vereniging voor de lederverwerkende industrie (die zich houdt aan de EU-normen op sociaal en milieugebied). VanLier houdt een lijst bij van de leerlooierijen die rechtstreeks aan het bedrijf leveren en controleert of de directe toeleveranciers, alsmede alle agenten waar zij mee werken, de vereiste Europese sociale en milieunormen hanteren. VanLier zorgt er ook voor dat leerlooierijen het leer door onafhankelijke laboratoria, in verschillende stadia van het looien, testen of laten testen op giftige chemicaliën. Leden van het VanLier-leveranciersteam bezoeken fabrieken en leerlooierijen en houden fotografisch bewijsmateriaal bij van de processen in deze faciliteiten. Enkele praktische stappen die VanLier heeft gezet om het risico op het gebruik van giftige chemische stoffen te verminderen, is de toepassing van minder fel gekleurd leer in het productassortiment. Voor de productie van leer in felle kleuren is een grote hoeveelheid kleurstof evenals veel water nodig. Als de tinten dichter bij de natuurlijke kleur blijven, is er minder kleurstof en water nodig voor het looien. Zich bewust zijn van de herkomst van het leer, contact onderhouden met leerlooi-leveranciers, leerlooierijtesten op giftige stoffen, alsmede naleving van het EU-beleid op sociaal en milieugebied, het gebruik van minder intensieve kleurstoffen en het opslaan van schoenen onder optimale omstandigheden, zijn allemaal manieren waarop VanLier ervoor zorgt dat de producten voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en kwaliteitseisen die de consument verwacht.


Het VanLier-team draagt en test ook persoonlijk samples van elk model op comfort, kleurvastheid en eventuele defecten. Alleen wanneer het team volledig tevreden is over de producten, worden ze verstuurd naar de dealers en de winkels voor de verkoop. Als een productdefect wordt gevonden, zal VanLier ofwel het defect herstellen of de schoenen uit de ‘supply-chain’ terughalen.


Leerlooimethoden

1. Looien met Chroom III

Bij het looien met Chroom III-sulfaat (een mineraal) wordt een mengsel van chemicaliën, zuren en zouten gebruikt. Het merendeel van het leer wordt wereldwijd gelooid met behulp van deze methode, die ongeveer 24 uur duurt. Het leer wordt gedrenkt in een zuur- en zoutmengsel en vervolgens in het chroomsulfaatbad dat het leer blauw kleurt (de zogenaamde 'wet blue'). Daarna wordt de afwerkingskleur aangebracht om het gewenste effect te bereiken. Met dit type looien kan de kwaliteit, soepelheid, duurzaamheid en kleurconsistentie bij alle huiden worden gegarandeerd. Schoenen die zijn gemaakt van met chroom gelooid leer zijn duurzaam alsmede water- en hittebestendig. In door de EG gereguleerde leerlooierijen die VanLier gebruikt, wordt het water gezuiverd en gerecycled om te voorkomen dat chemicaliën in het milieu en de plaatselijke watersystemen terechtkomen.

Wat is chroom?

Bron: International Union of Leather Technologists and Chemists Societies (http://www.iultcs.org)

‘Chromium and Leather research, balanced view of scientific facts’ paper (Onderzoek naar chroom en leer, evenwichtig beeld van de wetenschappelijke feiten), geschreven door Dr. Dietrich Tegtmeyer en Dr. Martin Kleban


Chrome III

Chroom is een natuurlijk voorkomend mineraalelement en 'Chrome III' is de trivalente vorm die belangrijk is voor menselijke voeding en komt in lage concentraties voor in hout en de bodem. Chroom wordt gebruikt in veel verschillende toepassingen en processen. Slechts 5% van het chroom in de wereld wordt gebruikt in de leerindustrie en binnen dit brede aanbod van producten, ook voor schoenen. Chroom III is een sulfaat van chroom, dat is goedgekeurd voor gebruik bij het looien van leer voor consumentengoederen. Indien chroom wordt gebruikt volgens de Europese richtlijnen, is leer dat ermee is gemaakt, goedgekeurd voor gebruik in de kleding, schoenen en accessoire industrie. De leerlooierijen die worden gecontroleerd door VanLier, moeten de gereguleerde processen met goedgekeurde componenten volgen en gedurende het proces leerfragmenten, die afkomstig zijn van het leer, professioneel laten testen op schadelijke vormen van chroom en andere giftige chemicaliën. De producten van VanLier worden gehanteerd en opgeslagen in overeenstemming met alle vereiste gezondheids- en veiligheidsvoorschriften om ervoor te zorgen dat ze in optimale conditie de consument bereiken. Om zelfs de geringste schadelijke gevolgen uit te sluiten, wordt het aanbevolen om leren producten geen lange periode in direct zonlicht te laten liggen of bloot te stellen aan vuur. Als leerproducten goed worden verzorgd, volgens de aanbevolen stappen, kunt u er lang van genieten!


2. Plantaardig looien

Plantaardig looien wordt meestal gedaan door geschoolde arbeidskrachten met behulp van traditionele leerlooimethoden in combinatie met moderne technologie en duurt ongeveer 100 dagen. Bij dit type looien wordt gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten zoals boomschors, waardoor de schoenen een natuurlijke kleur krijgen. Plantaardig gelooid leer wordt beschouwd als volledig biologisch afbreekbaar. Plantaardig looien wordt beschouwd als milieuvriendelijker. Het proces vereist echter wel meer water en natuurlijke ingrediënten, zoals boomschors. VanLier gebruikt dit type leer voor het 'stressed look'-assortiment. Alle natuurlijke vouwen en kleurverschillen zijn zichtbaar na het looien, waardoor het product zijn kenmerkende uiterlijk krijgt. Schoenen die zijn gemaakt van dergelijk leer vergen meer zorg, zijn minder soepel en kunnen krimpen en scheuren bij blootstelling aan warmte. De kleurvariatie is beperkt en het product kan vlekken als het nat is. VanLier heeft beide soorten leer gebruikt voor complete schoenen of onderdelen van schoenen, afhankelijk van de collectie. Leren zolen zijn bijna altijd gemaakt van plantaardig gelooid leer.


De toekomst van leerlooien
 • De leerlooierijen waar VanLier mee werkt, streven ernaar om metaalvrije milieuvriendelijke lederwaren te produceren.
 • VanLier volgt de nieuwste ontwikkelingen in de leerlooierij, op zoek naar de laatste innovaties die de kwaliteit van de producten kunnen verbeteren.
 • VanLier stimuleert leerlooierijen om te zoeken naar manieren om het gebruik van chroom III te verminderen, efficiënte manieren te vinden om chemische stoffen terug te winnen en te hergebruiken, en het voor onderzoek gebruikte water, om de meest efficiënte basisoliën uit verzadigde vetten te ontdekken waarmee het chroom zich bindt aan leer, te recyclen.
 • Onderzoeksmedewerkers proberen efficiëntere manieren te zoeken om de oxiderende factoren uit chroom III tot en met chroom VI te bepalen. Het is belangrijk voor VanLier om op de hoogte te blijven van eventuele vooruitgang op dit gebied.
 • Het is zoeken naar manieren om leerlooierijafval te recyclen tot nieuwe producten.


Intern MVO bij VanLier

 • Parttime herplaatsing van medewerkers nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, op terreinen waar ze het bedrijf kunnen helpen met hun kennis en ervaring.
 • Gelijk aantal mannen en vrouwen in alle posities van het bedrijf.
 • Ergonomisch verstelbare stoelen en tafels voor alle kantoormedewerkers, om ervoor te zorgen dat ieder individu voor zijn/haar lengte in de best mogelijke houding zit.
 • Medewerkers worden aangemoedigd om gezond en fit te blijven met financiële steun van het bedrijf.
 • VanLier heeft veilige en temperatuurgecontroleerde kantoren om maximaal comfort te garanderen met inbegrip van energiebesparende opties.
 • Maximaal, efficiënt gebruik van kantoorruimte; aanleg van extra niveaus opslagruimten binnen de magazijnen en het bijeenbrengen van alle afdelingen van het bedrijf onder één dak om de noodzaak van reizen te verminderen.
 • Containerruimte delen met andere merken en producten tijdens transport en, waar nodig, opslag delen.
 • Streven naar papierloze communicatie binnen het bedrijf.
 • Onverkochte of defecte, maar nog steeds draagbare schoenen worden gedoneerd aan internationale gemeenschappen in nood. Deze gemeenschappen worden hiermee enorm geholpen en zo vermijden wij dat onverkochte schoenen afval worden zonder ooit te zijn gedragen.


Sponsorprojecten bij VanLier

VanLier sponsort sinds 2006 met trots het team van de Nederlandse Studenten Roeibond (http://knsrb.nl) om het belang van een goede gezondheid en conditie te onderstrepen, alsmede de nationale studententeams te ondersteunen bij het bereiken van hun sportieve doelen.

http://knsrb.nl/sponsors

http://knsrb.nl/sprint/informatie

https://www.facebook.com/knsrb


VanLier maakt kwalitatief hoogstaande, duurzame schoenen, die een lange tijd meegaan. We sponsoren echter ook het schoenmakersgilde (http://www.stichtingschoenmakersgilde.nl/index.html) dat bestaat uit de beste schoenmakers in heel Nederland, die kwaliteitsmiddelen gebruiken om schoenen van topkwaliteit te repareren. VanLier en zijn medewerkers namen deel aan een door het Belgische Rode Kruis gecoördineerd optreden en schonken 1.000 paar schoenen uit de voorraad restanten aan de Bosniërs in de nasleep van de overstromingen in maart 2014. De medewerkers van VanLier hebben hard gewerkt, hielpen met het inpakken en laden voor transport van de schoenen om te verdelen aan mensen die alles verloren hadden. VanLier sponsort mensenrechtenprojecten, activiteiten van universiteitsstudenten, onderwijsverbeteringsprojecten in scholen, medische onderzoeksprojecten en kunst.

Referenties:
 • International Union of Leather Technologists and Chemists Societies (http://www.iultcs.org)
 • ietrich Tegtmeyer en Dr. Martin Kleban
 • Chromium and Leather research, balanced view of scientific facts’ (Onderzoek naar chroom en leer, evenwichtig beeld van de wetenschappelijke feiten), paper geschreven door Dr. Dietrich Tegtmeyer en Dr. Martin Kleban
 • Elektronische documentindeling (ISO)
 • FUCK, W. F.; GUTTERRES, M.; MARCILIO, N. R. en BORDINGNON, S.. The influence of Chromium supplied by tanning and wet finishing processes on the formation of in leather (De invloed van chroom door looien en natte afwerkingsprocessen op de vorming van cr(vi) in leer). Braz. J. Chem. Eng. [online]. 2011, vol.28, n.2 [geciteerd 2015-04-22], pp. 221-228 . Beschikbaar op: http://www.scielo.br/scielo.php
 • Vergadering MVO Nederland ‘Grensverleggers in de leersector’
overvanlier
Cookie-instellingen
U kunt hieronder je cookie-instellingen kiezen en accepteren: